Aanmelden voor Gezinsbedevaart

In de voetstappen van Peerke Donders

We hebben u al eerder dit jaar op de hoogte gebracht van ons voornemen weer met gezinnen op bedevaart te gaan.

Op zaterdag 2 juli reizen we vanuit alle hoeken van het bisdom naar Tilburg, om daar in de voetstappen van Peerke Donders te treden.