PATER PETRUS DONDERS (1809-1887)

EEN LEVEN LANG WERKEN ONDER DE MELAATSEN